Chevrolet lập kỷ lục Guinness World Records Tựa cờ to nhất của loài người

những 2017 Silverado HD là ở đây và nó đã mở màn cuộc hành trình của tớ sở hữu thực hiện 1 kỷ lục Guinness về cờ mập nhất của trái đất kéo theo số 1 xe đi lại. Chevrolet thực hiện thành phầm các phấn đấu kéo lá cờ phệ nhất bao giờ hết Read more about Chevrolet lập kỷ lục Guinness World Records Tựa cờ to nhất của loài người[…]